Wpisowe do żłobka (jednorazowe, bezzwrotne):  1000zł

Karnet miesięczny:  1400zł

Stawka żywieniowa (catering) 13,5 zł (dziennie)

 

Opłata za opiekę nad dziećmi poza godzinami otwarcia żłobka: 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę