„Poznaje siebie” Według psychologa Howarda Gardnera wyróżniamy osiem typów inteligencji:

 1. Inteligencja logiczno-matematyczna
 2. Inteligencja językowa
 3. Inteligencja przyrodnicza
 4. Inteligencja muzyczna
 5. Inteligencja wizualno-przestrzenna
 6. Inteligencja ruchowa
 7. Inteligencja interpersonalna
 8. Inteligencja intapersonalna

Każdy człowiek posiada własny profil inteligencji a naszym zadaniem jest pomoc w jego odkrywaniu oraz rozwijaniu. Pasje są bardzo ważnym aspektem życia – kształtują osobowość i wyznaczają cele. Pragniemy poprzez różnorodne zajęcia dodatkowe dać możliwość ich odkrywania.

W zależności od upodobań Małych Śmieszków proponujemy: sztuki walki, taniec, joge, rolki, lego robotykę, eksperymenty naukowe.

Motto: „WOW” uczymy się poprzez fascynacje

Liczą się dla Nas:

 • Indywidualizm dziecka
 • Kształtowanie świadomości siebie
 • Wzmacnianie poczucia wartości
 • Kreatywność / wyjście poza ramy
 • Innowacyjność
 • Nauka poprzez doświadczenie i zabawę