Przedszkole Małe Śmieszki realizować będzie podstawę programową wychowania przedszkolnego łącząc ją z innowacyjnymi metodami wspierającymi wszechstronny rozwój dziecka.

Obszary rozwoju:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Inteligencja ruchowa

 1. Nawyki higieniczne
 2. Czynności samoobsługowe
 3. Czynności porządkowe
 4. Sprawność manualna / motoryka mała
 5. Sprawność ruchowa / motoryka duża

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 1. Rozpoznawanie własnych emocji
 2. Rozpoznawanie emocji innych osób
 3. Radzenie sobie z emocjami
 4. Empatia

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 1. Świadomość siebie. Inteligencja intrapersonalna
 2. Relacje z innymi ludźmi. Inteligencja interpersonalna

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 1. Inteligencja logiczno-matematyczna
 2. Inteligencja wizualno-przestrzenna
 3. Inteligencja językowa
 4. Inteligencja muzyczna
 5. Inteligencja przyrodnicza