Wpisowe do żłobka (jednorazowe, bezzwrotne):  1000zł

Karnet miesięczny:  1500zł

Stawka żywieniowa (catering) 14 zł (dziennie)

 

Opłata za opiekę nad dziećmi poza godzinami otwarcia żłobka: 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę